Indien u zaken doet met VDB Computers B.V. of overige handelsnamen van K.v.K registratie 84704640 dan zijn de volgende rechten en plichten in verband met de algemene verordening van gegevensbescherming van toepassing:

Grondslag

 • U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor financiële doeleinden zoals facturatie.
 • U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor vitale belangen
 • U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen
 • U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor overeenkomsten tussen u en VDB Computers
 • U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor Algemeen belang
 • U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor Gerechtvaardigd belang

In geen enkel geval zal VDB Computers of overige handelsnamen van K.v.K registratie 37127126 uw gegevens verkopen of overdragen aan overige bedrijven of relaties waarvoor geen enkel noodzaak is. Indien er toch gegevens overgedragen worden dan is dit wettelijke geregeld en zijn er afspraken tussen ons en onze relaties over welke wijze deze gegevens gecommuniceerd worden en wat zij doen aan de beveiliging van uw gegevens.

Bedrijfsgegevens

Indien u vragen heeft of indien u wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst kunt u zich wenden tot de openbare functionaris gegevensbescherming:

VDB Computers B.V.

T.A.V Jeroen van den Boogaart
Functionaris gegevensbescherming
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
T. 0229-544704
E. jeroen@vdbcomputers.nl

Beveiliging

VDB Computers B.V. is zich bewust van de veiligheid van uw persoonsgegevens en waarborgt door middel van diverse beveiligingsmaatregelen zowel hardwarematig alsmede softwarematig de veiligheid van uw persoonsgegevens. Deze beveiliging wordt continu gemonitord door onze beveiliging systemen.

Meldplicht datalekken

Indien er zich onverhoopt tot een vorm van ernstige datalekken voor doet zullen wij direct een melding maken richting meldloket datalekken. Zij zullen de ernst van de situatie uitzoeken en mogelijk een diepgaand onderzoek starten.

Inzage persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u VDB Computers B.V. of overige handelsnamen van K.v.K registratie 84704640 verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

VDB Computers B.V.
Inzageverzoek Wbp
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn

recht op vergetelheid

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Voorwaarden recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig
  De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).